Egyptrixx

Egyptrixx

Nå som vi endelig har klart å få noen fra plateselskapet «Night Slugs» til Bergen, tenkte jeg å legge ut noen låter som underbygger påstanden: De er klubbmusikkens mest interessante plateselskap akkurat nå. Noe av det som er så imponerende med plateselskapet er hvor ekstremt strømlinjeformet det er: En gjennomgående estetikk skinner igjennom absolutt alt de gir ut. De har i stor grad lyktes med å opprette et konkret varemerke. Alle utgivelsene bærer preg av å være gitt ut på samme selskap og alt fra det grafiske til det soniske gjennspeiler en streng kuratering. De har som programfestet mål å tøye klubbmusikkens grenser. De vil vise at rommet for hva som kan være funksjonell dansemusikk er mye større enn folk ofte tror.

De opprerer med to hovedstrømninger i det de gir ut. De har en strømning, ment spesifikt for klubben, kalt «Club Constructions», som står i motsetning til de «vanlige» utgivelsene ved at de er forankret i et sett strenge dogmer (mer om dette senere). Jeg vil derfor presentere det jeg mener er essensielle utgivelser fra «Night Slugs» i de kommende dagene, vi begynner med vanlige utgivelser:

Girl Unit:

Kingdom:

Egyptrixx

BOK BOK og Kelela

Mosca: