De to kunsteriske alibiene i familien Lysgaard har sneket seg inn på Kunsthøyskolen i sommerferien og trykket coveret til vinylen av platen til Jacob; “Assemble” ferdig. 

Vi beklager på forhånd for vertikal video…

Ola inspiserer rammene

2016-07-10 02.21.14