‘Routine System Maintenance’

‘Routine System Maintenance’ by TCF + YANNICK VAL GESTO

Samtidskunstner og musikkprodusent Lars TCF Holdhus dropper Podcast på nettstedet Ofluxo sin FLUXOGRAMA#18 med et 30.000px visuelt samarbeid, med kunstneren Yannick val Gesto.

TCF bygger et nydelig utfordrende sci-fi-aktig landskap og det er veldig fint å se hvordan det audiovisuelle aspektet ved vår teknologibruk blir framhevet slikt på nett. Ikke glem å sjekke TCF sitt nye utgivelse som kommer ut på YYAA Recordings

@ t-c-f

http://www.ofluxo.net/