Lørdag på Landmark får vi besøk av 1/3 av Brandt Brauer Frick…