En ny video på Resident Advisors “feed”, er et intervju med professor Heiner Blum. Denne tyske akademikeren er også visuell kunstner, og bruken av rom for kunstnerisk/kulturell opplevelse er en av de emnene han er mest interessert i. I videosnutten diskuteres klubben “Robert Johnson” i Frankfurt, en av de mer anerkjente klubbene i Tyskland (og dermed Europa).

Den korte videoen og det korte svaret er ikke akkurat utdypende, men det er nok til å peke på at en klubb er langt mere enn de tingene man tar for gitt som nøkkelelementer i en klubb. Konseptet og ideen er vel så viktig på lang sikt som kvalitet i ting som servering, lydkvalitet, møbler etc. Men det som er et vesentlig poeng her – som ikke kommer tydelig nok frem – er hvordan konseptet er flytende og har forandret seg over tid; pga. endringer i besetning, hierarki og eksterne involveringer. Et konsept som er foranderlig; men som fortsatt vil være sann mot sine (selvvalgte) idealer er en tanke som bør være til inspirasjon for de som pusler, eller driver, med klubbkonsept, konsertarenaer og utesteder.