NABOVARSEL: DASO (DE / SPECTRAL SOUND) + THISGOESDISCO! + ROMSKIP OG PLANETER

S: Landmark v/ Bergen Kunsthall
D: Lørdag 20. november
A: Rasmus Meyers Allé 5
P: 50 NOK
A: 20 år
Å: 22:00

22:00 Romskip & Planeter
23:00 ThisGoesDisco!
23:45 Romskip & Planeter
00:30 Daso

DASO!

P.S. Følg oss på Twitter!