En gang i fremtiden vil det eksistere masse innhold på denne siden. Men til nå bruker vi nettsidene våre først og fremst for å distribuere podcasten vår. Mer info om våre arrangement finner du på Facebook. Her har vi en egen gruppe og vår egen page.

Nabovarsel har som ideologi å presentere elektronisk kunst og kultur, med spesiell fokus på house og tekno, på en best mulig måte og med en inngangspris som er så lav som overhodet mulig.

Blant stedene vi har arrangert på er Landmark v/ Bergen Kunsthall, Garage, Teknikerkroen, Kafé Edvard og Kvarteret.

epost: info[at]nabovarsel.info

Kafé Edvard

NG2 Kvarteret

Teknikerkroen