Intervjuet vårt i dagens BT har tatt veien til internettet, du kan se artikkelen i lesevennlig størrelse på Flickr.