Kortfilmen «Samples», av Ariel Ladegård, følger Petter Berge, Njål Paulsberg, Lars Finborud og Eirik Nordstrand i det de samles for å… drikke alkohol? Diskutere musikk? I denne noe kunstige / ikke-kunstige situasjonen tvinger de seg selv til å forsøke en umulig oppgave: Å si noe om hvem de er som band, mennesker og hvilke verdier albumet er bygget rundt. Klarer de denne enkle oppgaven?

Samtidig viser regissør Ladegård på visuelt vis de ulike reisene medlemmene må foreta for å samles — og hvordan musikken er knyttet opp til dette. Plutselig får låtene, «Waiting Up», «Somewhere Around Her», «Seasick» og «One Foot In The Water» et visuelt liv. Kanskje viktigst av alt er den enkle, universale beskjeden om at det er kjekt å skape noe sammen.

Screenshot 2014-12-08 11.38.49