Nabovarsel har fulgt nøye med på bachelor-prosjektet til Jacob Lysgaard, som tar for seg problemstillinger som ligger oss nært.
Prosjektet har fått navnet AMALGAM, og tar utgangspunkt i mangelen på spilling, eller sagt på fagspråket; performativ utførelse, i elektroniske konserter. Stort sett står bare artisten der og ser ut som han sjekker e-post, og hvis det er visuals, er de stort sett bare illustrative, de sier ikke noe om den konkrete utførelsen. En konsert er ikke en musikkvideo, ei heller en plate. Det er på tide den blir behandlet med rette.

Create digital music skrev en sak om prosjektet her. Hele sulamitten kan sees i sin helhet, med skisser og forklaring av prosessen, i Jacobs portfolio på nett.

Her er en rask konseptvisualisering:

Og her er klimakset; et eksempel på hvordan én låt kan gjnnomføres: