Klubbguide uke 6. del 1 (Teryaki)

Denne helgen introduseres to nye klubbkonsepter i Bergen: Klubb Teryaki ledet ledet av Onge $ushimane og Kobe-wan Kenobi og Klikk ledet av Njål Paulsberg. Begge klubbkonseptene blir å finne på Landmark, men der slutter likhetene.

Read More