Actress – Ghettoville

Lydene er påkledd underlige filtre, stemmene er pitchet til fremmedgjørende høyder og dybder, rytmene henger ikke alltid sammen og Actress er tilsynelatende likegyldig til om helheten har noen effekt på lytteren.

Read More