Night Slugs – Club Constructions

De opprerer med to hovedstrømninger i det de gir ut. De har en strømning, ment spesifikt for klubben, kalt «Club Constructions», som står i motsetning til de «vanlige» utgivelsene ved at de er forankret i et sett strenge dogmer.

Read More